roteer uw scherm

Uw advertentie hier? Neem contact met ons op

Ook dit jaar was het Nijmeegs Mannenkoor weer present als deelnemer aan de jaarlijkse collecte voor het Anjerfonds. (27 mei t/m 2 juni).  Aangezien de helft van de opbrengst voor ons koor is, is een grote deename van collectanten altijd zeer gewenst. Dit jaar was de aanmelding boven verwachting goed: ongeveer 18 mannen wilden graag 1 of 2 avonden collecteren voor het goede doel EN.... voor de kas van ons koor!

Echter: de weergoden waren ons dit keer eens NIET goed gezind......  Dinsdagavond hadden zich liefst 11 collectanten verzameld in Lent voor de eerste collecteavond. Nauwelijks 3 kwartier later moest de collecte echter afgeblazen worden. Code oranje (what's in a name  ;-) ) voor geheel Nederland en de collectanten waren inmiddels al zo nat als een verzopen kat.

Gelukkig is het bij die ene avond met slecht weer gebleken. Op de foto ziet  u al weer een aantal tevreden collectanten na afloop van hun collecteronde van woensdagavond.

(Jan Crienen.  Coordinator Anjercollecte)