roteer uw scherm

Uw advertentie hier? Neem contact met ons op

Maandagavond 29 augustus startte het Nijmeegs Mannenkoor weer op in de prachtige tuin van Groot Berg & Dal. Na een welverdiende vakantie waren bijna alle leden naar de opstartavond gekomen om het zingen weer te hervatten.

Voordat er werd gerepeteerd werd ons lid Odo Yocarini  (bas) wegens zijn 25 jarig koor lidmaatschap gehuldigd. Met het uitreiken van een oorkonde en speld werd zijn koorverleden door de voorzitter nog eens gememoreerd. Zijn vrouw werd bloemen overhandigd voor haar trouwe support achter de zanger. Er werd nog even gerefereerd aan de gevolgen van de Covid voor de koorzang waar onze jubilaris vanwege het zingen bij 2 koren bijzonder veel last van heeft gehad.

Maar na een verwerkingstijd van een paar maanden klonk uit zijn mond voor het koor de verlossende woorden: “Ik kom weer zingen” voor iedereen als een welkome verrassing!

De mannen lieten zich niet onbetuigd met hun zingende reactie en een welgemeende proost!

Als u ook wilt zingen meldt u zich via onze website : secretaris@nijmeegsmannenkoor.nl