roteer uw scherm

Uw advertentie hier? Neem contact met ons op

                      

Bij de uitvaart van Frits Litmaath.

Geboren: 4-10-1942    Lid sinds: 16-09-1980     Lid van verdienste sinds: 29-11-2018

Charlotte, familie, vrienden en kennissen van Frits.

Bij afwezigheid van onze voorzitter, Manfred Markhorst, mag ik namens het koor een woord ter nagedachtenis van Frits Litmaath spreken in deze afscheidsdienst

Gregoriaans koor

In de periode 1975 -1980 zong Frits samen met de pastoor van de kerk van de Heilig Landstichting, gregoriaanse liederen. Gaandeweg sloten er meer zangers bij hen aan en werd het een klein koortje. Als zanger met de meeste ervaring werd op een gegeven moment op Frits een beroep gedaan om het prille koortje te dirigeren. Frits had moeite met de hoge toonzetting van de gregoriaanse liederen, hij was immers een bas. Om zijn stem toch tot het gewenste hoge niveau op te peppen, dronk Frits veel suikerwater. Echt gelukkig was Frits niet met die situatie. Het werd tijd om zich langzaam los te weken uit het gregoriaanse koor.

Nijmeegs Mannenkoor

Jack van de Zand was destijds dirigent van het Nijmeegs Mannenkoor. Frits  kende Jack uit zijn studietijd, maar ook privé, als buurman van zijn toenmalige schoonmoeder. Jack van de Zand was ook muziekleraar op de pedagogische academie in Nijmegen. De link met het Nijmeegs Mannenkoor was gauw gelegd. Frits meldde zich bij Jack met het verzoek om lid te mogen worden van het Nijmeegs Mannenkoor. Jack van de Zand vond het Nijmeegs Mannenkoor eigenlijk niks voor Frits. Het koor was ‘te gewoon’, maar dat weerhield Frits niet van zijn ambitie om lid te worden. Hij was ook ‘gewoon’ zei hij tegen Jack. Jack vond Frits een goede bariton, maar ook daar dacht Frits anders over. Hij wilde per se de baspartij zingen en zo geschiedde. Jarenlang stond Frits op de eerste rij van de baspartij.

Voorzitter Jubileumcommissie

Frits heeft zich heel veel ingezet voor het koor. Al in 1981 (hij was toen pas 1 jaar lid), werd hij voorzitter van de jubileumcommissie, die de feestelijkheden in het kader van het 125-jarige jubileum (in 1984) moest voorbereiden. Het zou een groot feest worden, waarvoor beschermvrouwe wijlen Koningin Juliana werd uitgenodigd. De feestelijkheden werden door de KRO op televisie uitgezonden. Frits kreeg het voor elkaar de exclusieve uitzendrechten aan de KRO te verkopen voor een bedrag van 40.000 gulden. Dit bedrag moest weliswaar worden verdeeld tussen het Nijmeegs Mannenkoor en het Gelders Orkest, maar het was toch een aanzienlijk en vooral zeer welkome bijdrage voor de jubilerende vereniging.

Muziekcommissie

Frits was 12 jaar lid van de muziekcommissie (periode 1988-2000).  En zo had Frits invloed op het repertoire van ons koor.

Ziekenbezoeker

Vele jaren vervulde Frits de rol van ziekenbezoeker, een dankbare, maar zeer moeilijke rol, waar Frits op zijn eigen wijze invulling aan gaf. Vele zieke koorleden werden door Frits bezocht en er waren ook verschillende emotioneel moeilijke gevallen bij.

Wie er prijs op stelde, praatte hij bij over de verrichtingen van het koor, maar Frits kon ook heel goed luisteren en op die wijze een gewaardeerde steun zijn voor de zieke.

Bij aanvang van de repetities rapporteerde Frits op de hem bekende luchtige wijze over de toestand in zijn ‘ziekenboeg’. Zo wist eenieder wanneer het tijd was voor een kaartje of een bezoekje.

Trekker Liturgiecommissie.

Zijn achtergrond (seminarie) maakte Frits Litmaath uitermate geschikt als contactpersoon voor  liturgievieringen. Frits wist precies welke nummers op welk moment bij een H. Mis gezongen moesten worden. Bij begrafenissen of crematies, maar ook bij huwelijksmissen van koorleden besprak Frits met de familie welke stukken door het koor gezongen konden worden. Frits gaf leiding aan het rouw- en trouwkoor, een gelegenheidskoor dat gevormd wordt uit de koorleden, die op de dag van de begrafenis of het huwelijk beschikbaar waren. Frits vervulde deze rol uitstekend. 

Fietsgroepje

Omstreeks het jaar 2000 nam Frits het initiatief om met een groepje zangers op woensdagen te gaan fietsen. Mannen als Mathieu Spijkers, George Peters, Henk Tiellemans en wijlen Jan Cornelissen sloten zich bij hem aan. En dat hebben ze geweten. Frits reed namelijk op een elektrische fiets en was voor de anderen niet goed bij te houden. Frits trok zich weinig aan van hun gemor. Zij moesten zich maar aan zijn tempo aanpassen, vond hij.      

Persoonlijk heb ik Frits vaak ook privé mogen ontmoeten.

Als neerlandicus was ik jarenlang gecommitteerde bij de eindexamens Nederlands van de pedagogische academies. Daar trof ik Frits enkele malen aan dezelfde kant van de tafel om de studenten de maat te nemen.   Dat deed hij altijd met veel respect en empathie voor zijn studenten.

Ook was Frits lid van mijn loopgroep bij trimvereniging HUF. Als trainer mocht ik hem de conditie bijbrengen die hij zo nodig had bij de vele taken die hij vervulde in zijn leven. Helaas moest Frits vroegtijdig HUF verlaten wegens een slepende blessure.

Samen gaven wij onze ziel bloot in de dichtersgroep: ” De Pennestreek”, waar ik ook Charlotte leerde kennen.  Vanuit ons gezamenlijk vakgebied gaven wij commentaar op elkaars gedichten. Dat kan heel confronterend zijn. Je creativiteit beoordeeld te zien door vakgenoten. Want een gedicht is een reflectie op deze wereld en de samenleving, maar wel door de ziel van een dichter. Samen hebben we veel geleerd in die periode, niet in het minst van de andere leden van dit dichterscollectief , en enkelen van hen heb ik hier aanwezig  gezien

Ik neem dus namens de leden van “De Koninklijke Zangvereeniging Nijmeegs Mannenkoor” afscheid van een gewaardeerd koorvriend , met daarbij ook nog enkele persoonlijke herinneringen van mij. Frits was zanger in hart en nieren. En wellicht dat hij een plaatsje krijgt in de engelenkoren, tussen de Cherubijnen en Serafijnen. Mits ze daar natuurlijk nog een diepe basstem kunnen inpassen.

Moge Frits rusten in vrede.

Jan Rutten

Info : Jan Breuker