roteer uw scherm

Uw advertentie hier? Neem contact met ons op

60 Jaar lid zijn van een (zang)vereniging mag je gerust zeer bijzonder noemen. Op 18 maart 1964 meldde Wim Schiltmans zich aan als aspirant lid. Het  (fusie)koor bestond toen uit 78 zangers. De repetities vonden destijs nog plaats in de muziekschool op de Hertogstraat. Wim begon zijn zangcarriere als eerste tenor. De contributie bedroeg destijd 75 cent: een bedrag dat kontant op de repetitieavond betaald diende te worden. Meestal wordt het zangvirus overgedragen van vader op zoon maar binnen de familie Schiltmans ging het andersom !  In 1967 werd pa Johan OOK lid van het het mannenkoor. In 1981 werd Wim overgeplaatst naar de tweede tenoren: hier zong hij samen met zijn vader tot 1998. Een jaar later overleed zijn vader EN werd Wim weer overgeplaatst naar een andere stemgroep.....  Dirigent Henny Ramaekers deelde hem in bij de bassen waar hij tot op heden ingedeeld is..

Maandagavond 6 mei tijdens een reguliere repetitie werd Wim in het zonnetje gezet. Eerst waren er warme woorden van voorzitter Manfred Markhorst en daarna van een afgevaardigde van het Nederlands Zangersverbond die een oorkonde overhandigde. Vervolgens was er een bos bloemen die door onze penningmeester Frans Hoefs overhandigd werd. Als slot volgde een warm en langdurig applaus van de aanwezige koorleden. En nu op naar de 70 ?