roteer uw scherm

Een projectzanger is een (on-) geoefende zanger, die een korte periode   (7 à 9 weken) mee repeteert voor een publieksoptreden. Partituren worden in bruikleen beschikbaar gesteld, een coach wijst je de weg en de deelnamekosten bedragen €55,00 per project exclusief eventuele reis- en verblijfskosten. Als je tijdens het project of direct na de uitvoering lid wordt van de vereniging, worden de projectkosten in mindering gebracht op de contributie. Vooraf krijg je een stemtest bij de dirigent. Hij bepaalt je deelname en plaatst je in een van de vier stemgroepen.

In 2018 kun je deelnemen aan de volgende projecten:

Het "Muenchen Project". Eind juni organiseert het koor een koorreis naar Muenchen. We zullen op drie locaties in en om Muenchen een concert geven. Als je deel wilt nemen aan deze koorreis en mee wilt optreden, geef je dan tijdig op. De repetities, op maandagavond 19.45 uur,  voor het Muenchenproject starten medio april.  Aanmelden kan tot 1 mei bij Ferdy Kokke: f.kokke@ziggo.nl / 0485 75 06 65

Het “Kerst Project”. Repeteerperiode: alle maandagen vanaf 8 oktober tot  – kerstmis. Optreden zondag 23 december in het Nijmeegse. Aanmelden kan tot 15 oktober bij Ferdy Kokke: f.kokke@ziggo.nl / 0485 - 75 06 65.

Repetitie lokaal: Kandinsky College, Malderburchtstraat 11, Nijmegen (wijk Hatert).