roteer uw scherm

Een projectzanger is een (on-) geoefende zanger, die een korte periode   (7 à 9 weken) mee repeteert voor een publieksoptreden. Partituren worden in bruikleen beschikbaar gesteld, een coach wijst je de weg en de deelnamekosten bedragen €55,00 per project exclusief eventuele reis- en verblijfskosten. Als je tijdens het project of direct na de uitvoering lid wordt van de vereniging, worden de projectkosten eenmalig in mindering gebracht op de jaarcontributie. Vooraf krijg je een stemtest bij de dirigent. Hij bepaalt je deelname en plaatst je bij een van de vier stemgroepen.

In 2019 kun je je voor het volgende projectconcert inschrijven:  

Kerstconcert met Amira Willighagen in de Stevenskerk op zondag 15 december 2019,  20.00 u.   Inschrijven kan tot maandag 7 oktober '19.

Repeteerperiode: alle maandagen. Repetitie lokaal: Kandinsky College, Malderburchtstraat 11, Nijmegen (wijk Hatert). Informatie over de diverse projectconcerten  ontvangt u via Philip van Vliet, 06 41046435.