roteer uw scherm

Koninklijke Zangvereeniging Nijmeegs Mannenkoor

Lijst van concerten en optredens

De lijst met concerten en optredens is het resultaat van het onderzoek dat ik heb uitgevoerd naar de concerten en optredens van het Nijmeegs Mannenkoor sinds de oprichting in 1859. Het onderzoek heeft 7 jaar geduurd en is uitgevoerd tussen 2012 en 2019.

Veel van de geschiedenis van het Nijmeegs Mannenkoor is al vastgelegd in het jubileumboekje ‘De muze tot geleide’ dat in 1984 werd geschreven door drs. M.J.M. Dongelmans, ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van het koor. In aanvulling op ‘De Muze’ heeft de journalist Harry Janssen in 2009, ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van het koor, het boekje ‘Cantemus in Amicitia’ geschreven waarin hij aan de hand van de geschiedenis van de laatste 25 jaar (1984-2009) een portret heeft gemaakt van het Nijmeegs Mannenkoor anno 2009. In beide jubileumboekjes is wel aandacht besteed aan de belangrijkste optredens, maar een volledige concertenlijst ontbrak tot dusver. In 2012 heb ik besloten om te starten met het onderzoek, dat uiteindelijk heeft geleid tot de bijgevoegde concertenlijst.

Al vrij snel in het onderzoek kwam de vraag aan de orde: “Wat is een concert en wat is een optreden”? Aanvankelijk richtte ik mij uitsluitend op de grotere optredens met orkest, maar al gauw moest ik deze beperkte definitie opgeven. Naarmate ik verder terugging in het verleden bleek namelijk dat het Nijmeegs Mannenkoor in zijn 160-jarig bestaan een grote verscheidenheid aan optredens heeft uitgevoerd. Niet alleen optredens met orkest of piano, maar ook optredens zonder begeleiding, aubades, serenades, opluisteren van uitvaartdiensten en dodenherdenkingen, opluisteren van kerkdiensten, opluisteren van feestelijke gebeurtenissen en plechtigheden, deelname aan zangwedstrijden, deelname aan samengestelde koren met derden, het uitvoeren van of deelnemen aan operettes, opvoeren van zangspelen, uitvoeringen en wedstrijden van kwartetten, deelname aan zangwedstrijden, maar ook de optredens van het huidige promotiekoor en de optredens door KZNM light, beiden onder leiding van koorlid Jan Rutten. Ik heb besloten om al deze vormen van optreden mee te nemen in het onderzoek. In bijgevoegde lijst zijn alle geïdentificeerde concerten en optredens in chronologische volgorde gerangschikt. De lijst beslaat de periode vanaf de datum van oprichting (4 september 1859) tot en met het jubileumconcert op 27 september 2019.

Van de meeste optredens zijn nu bekend: de datum, het tijdstip van aanvang, de plaats (stad of dorp), de locatie waar het optreden plaatsvond (concertgebouw, zaal, kerk, etc.), de aanleiding of het thema van het optreden, de dirigent, de begeleiding en deelnemende partijen (orkesten, musici, solisten, andere koren e.d.). De werken die het koor bij al deze optredens heeft gezongen (de muziekprogramma’s), zijn niet opgenomen in de tabel. Tijdens het onderzoek zijn wel ruim 500 muziekprogramma’s verzameld. Deze zijn overhandigd aan Pieter Willemse, de voorzitter van de muziekcommissie van het Nijmeegs Mannenkoor.

Het 160-jarig jubileum leek mij een passende gelegenheid om de resultaten van het onderzoek aan de vereniging aan te bieden. Ik wens de KZNM van harte proficiat met het jubileum.

Jan Breuker, 28 november 2019
 

Geraadpleegde bronnen

 • Jaarverslagen van de KZNM.
 • Notulen van Bestuursvergaderingen en ALV-vergaderingen van de KZNM.
 • Notulen van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur.
 • In- en uitgaande post.
 • Nieuwsbrieven vanaf 1999.
 • Verenigingsblad Fortissimo, formaat A5 en A4.
 • Gegevens over concerten die waren vermeld op de huidige en voormalige website van het koor.
 • Foto’s van optredens van de KZNM.
 • Jubileumboekje ‘De Muze tot geleide’ van M.J. Dongelmans.
 • Jubileumboekje ‘Cantemus in Amicitia’ van Harry Janssen.
 • Bidprentjes en boekjes van uitvaartdiensten van overleden koorleden.
 • Programmaboekjes van concerten van de KZNM.
 • Raamaffiches en flyers van concerten van de KZNM.
 • Medailles die aan de vaandelkrans hangen.
 • Prijzen en medailles die zijn opgeslagen in museum Het Valkhof
 • Het Nederlands Zangersblad, het officiële orgaan van de KNZV.
 • Jubileumboek van het 100-jarig bestaan van Kon. Zangvereniging Zang en Vriendschap uit Haarlem
 • Fotoalbums en krantenknipsels die ter beschikking zijn gesteld door leden en oud-leden
 • Alle archiefstukken van de KZNM die zijn opgeslagen bij het Regionaal Archief in Nijmegen
 • Alle archiefstukken van De Vereenigde Zangers.
 • Alle edities van De Gelderlander vanaf 1859 waarin iets vermeld stond over de KZNM.
 • Alle edities van Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant waarin iets vermeld stond over de KZNM.
 • Alle digitale kranten en boekwerken die zijn opgeslagen bij de Koninklijke Bibliotheek.